Menu
Obec Hostouň
Hostouňu Prahy

Územní plán Hostouň

Úplné znění Územního plánu Hostouň po změně č. 4

1 Výkres základního členění území

1 Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1023,62 kB

2 Hlavní výkres

2 Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

3 Koncepce veřejné infrastruktury

3 Koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1016,9 kB

5 Výkres koncepce uspořádání krajiny

5 Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

6 Koordinační výkres

6 Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

Výrok - textová část

Výrok - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 563,7 kB

Změna č. 4 Územního plánu Hostouň

1 Hlavní výkres

1 Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,41 kB

2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,04 kB

3 Vymezení zastavěného území 062020 a zastavitelných ploch

3 Vymezení zastavěného území 062020 a zastavitelných ploch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 883,11 kB

4 Koordinační výkres

4 Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,67 kB

Odůvodnění - textová část

Odůvodnění - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,97 MB

Srovnávací text

Srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 652,19 kB

Výrok - textová část

Výrok - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,57 kB

Úplné znění Územního plánu Hostouň po změnách č. 1 - č. 3

Veřejná vyhláška - úplné znění ÚP Hostouň po změnách č. 1-3

Veřejná vyhláška - úplné znění ÚP Hostouň po změnách č. 1-3.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,58 kB

1 Výkres základního členění území

1 Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,28 kB

2 Hlavní výkres

2 Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

3 Koncepce veřejné infrastruktury

3 Koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,86 MB

4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB

5 Výkres koncepce uspořádání krajiny

5 Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,74 kB

6 Koordinační výkres

6 Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,87 MB

Výrok - textová část

Výrok - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,6 kB