#

Kostel Sv. Bartoloměje

#

Sokolovna

#

Komunitní centrum se zdravotním střediskem

#

Hasičská zbrojnice

#

Základní škola

Navigace

Obsah

Hřbitov

Obec Hostouň provozuje na pozemku parcelní číslo 164 v k.ú. Hostouň u Prahy hřbitov, který má cca 500 hrobových míst. Založení hřbitova se datuje do třicátých let 20. století. V současné době hřbitov slouží i pro obce Dolany, Dobrovíz a Pavlov.

Řád veřejného pohřebiště         zde ke stažení

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

zde ke stažení (104.03 kB)

Pronájem hrobového místa

Provozovatel/správce: Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, IČ 00234397, tel. 312665367, e-mail: ou@hostounuprahy.cz

Cena za nájem hrobového místa činí 20,- Kč/m2/ rok.

Cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa činí 100,- Kč/hrobové místo/rok.

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá vždy na 12 let.

Mapa hřbitova a informace o číslech hrobů jsou na https://ceskehrbitovy.cz/

Volná hrobová místa       zde ke stažení    

Otevírací doba:

listopad až únor 9,00 - 16,00 hodin

březen až říjen  7,30 - 20,00 hodin