Menu
Obec Hostouň
Hostouňu Prahy

Výstavba chodníku v ulici Na Skalech - projektová dokumentace

Cenová nabídka (616.7 kB)

Výzva k podání nabídky na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní a stavební řízení "Výstavba chodníku v ulici Na Skalech v obci Hostouň u Prahy"

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Studie

Seznam dokumentace

A. Průvodní zpráva

B.1 Situace širších vztahů

B. 2 Situace

B.3 Podélný profil

B.4 Vzorové řezy

Projednání studie

KSUS

Odbor dopravy

Odbor výstavby

PCR