#

Kostel Sv. Bartoloměje

#

Sokolovna

#

Komunitní centrum se zdravotním střediskem

#

Hasičská zbrojnice

#

Základní škola

Navigace

Obsah

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

ke stažení zde

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Malotraktor s příslušenstvím"

Výzva k podání nabídky ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde
Příloha č. 1 - krycí list nabídky ke stažení zde
Příloha č. 2 - čestné prohlášení 

ke stažení zde

Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy ke stažení zde
Příloha č. 4 - technická specifikace zařízení ke stažení zde
Příloha č. 5 - cenová specifikace zařízení ke stažení zde
Příloha č. 6 - ceník náhradních dílu a servisních prací ke stažení zde

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Nová ulice, Hostouň u Prahy"

ke stažení zde

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

"Rekonstrukce ulice Nová ulice, Hostouň u Prahy"

stavební práce

Výzva k podání nabídky zde ke stažení
Příloha č. 1 - čestné prohlášení uchazeče zde ke stažení
Příloha č. 2 - krycí list nabídky zde ke stažení
Příloha č. 3 - projektová dokumentace

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

C1_Situace širších vztahů

C2_ Katastrální situační výkres

C3_Koordinační situace

D1_TZ

D2a_Situace komunikace_1

D2b_Situace komunikace_2

D3_VPR

D4_PP

D5_PR

D6_Souřadnice hlavních bodů

D7_Kabelová ochrana

D8_Bezbariérové řešení

D9_Situace bourání

Doklady - vše

Příloha č. 4 - výkaz výměr zde ke stažení

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Revitalizace Posvícenské návsi, Hostouň"

ke stažení zde

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu    

"Revitalizace Posvícenské návsi, Hostouň"

zpracování jednostupňové projektové dokumentace

pro stavební řízení a provedení stavby

Termín pro odevzdání cenové nabídky je prodloužen do 31.01.2020
(viz dodatek k zadávací dokumentaci)          zde ke stažení
Výzva k podání nabídky zde ke stažení
Zadávací dokumentace zde ke stažení
Příloha č. 1 - DÚR

A pruvodní zpráva.pdf

B souhrnná technická zpráva.pdf

C1 katastrální situace.pdf

C2 situace stávající stav.pdf

C3 koordinační situace.pdf

C4 dopravní situace.pdf

C5 situace odvodnění nových zpevněných ploch.pdf

C6 situace stavby na pozemcích Středočeského kraje.pdf

D1 úpravy koryta potoka.pdf

D2 příčné řezy 12.pdf

D3 příčné řezy 34.pdf

D4 skladby konstrukcí.pdf

Příloha č. 2 - kopané sondy

Kopané sondy - zpráva.pdf

Umístění sond.pdf