#

Kostel Sv. Bartoloměje

#

Sokolovna

#

Komunitní centrum se zdravotním střediskem

#

Hasičská zbrojnice

#

Základní škola

Obsah

 

 

Platby a poplatky v roce 2020

  • Poplatek za psa

V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, je pro rok 2020 ke dni 30.6.2020 splatný místní poplatek za psa. Poplatek za psa činí ročně:

a) za jednoho psa 300,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 350,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč

d) za druhédo a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 

  • Platba stočného

Platba stočného za rok 2019 je splatná do 31.3.2020. Sazba je 60,- Kč/osobu/měsíc.

 

  • Známky na popelnice

Známky na popelnice na rok 2020 je možné si zakoupit na obecním úřadě od 6. ledna 2020 a to v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00 hod. V lednu 2020  současně platí známky z roku 2019 i známky nové.

Ceny známek v roce 2020:

Druh známky

Četnost svozů

Cena

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

2 120,- Kč

zelená známka

svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny

1 700,- Kč

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1 150,- Kč

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1 150,- Kč

bílá známka     

jednorázový svoz

      65,- Kč

jednoměsíční bílá

svoz 1 x za měsíc celoročně dle svozového kalendáře

  520,- Kč

kontejner 1100 l

svoz 1 x týdně celoročně

2100,- Kč

 

Cena nájmu popelnic:

Obsah a druh popelnice

Cena

nájem popelnice 110 l kov

200,- Kč

nájem popelnice 120 l plast

200,- Kč

nájem popelnice 240 l plast

250,- Kč

 

Svozovým dnem je úterý. Pro žluté známky je to pak úterý v každém lichém kalendářním týdnu. Vyváženy jsou pouze popelnice označené známkami.

Zimní období                     leden až duben, říjen až prosinec

Letní období                      květen až září

 

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2020 - jednoměsíční svoz  ke stažení zde