Menu
Obec Hostouň
Hostouňu Prahy

Volba prezidenta 2023

TERMÍN VOLBY PREZIDENTA:                                                                                                         Termín volby prezidenta byl předsedou Senátu Parlamentu ČR vyhlášen na dny:                     tek 13. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 14. 1. 2023 (8 - 14 h).
Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech:                                                                                 pátek 27. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 28. 1. 2023 (8 - 14 h)

KDO MŮŽE VOLIT:                                                                                                                                 Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let.                                                              Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:                                     V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:                                                                                                      a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou(tj. 9. 1. 2023 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).                                                                                                                                b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).                                                                                                                 V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:                                                                                                                                Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 29. 12. 2022.                                                   Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.                  Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.  Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže).

VOLBY V ZAHRANIČÍ:                                                                                                                                Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.
V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

KE STAŽENÍ:

Hlasování do zvláštní volební schránky při karanténě z důvodu onemocnění covid-19 (436.23 kB)

Volební stanoviště pro zvláštní způsob hlasování – DRIVE-IN (193.43 kB)

Žádost o vydání voličského průkazu.rtf (84.74 kB)

Plná moc k převzetí voličského průkazu.rtf (64 kB)

Informace o počtu a sídle vol. okrsků.pdf (89.62 kB)

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Úřední hodiny

Pondělí
8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa
8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.