Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídky na veřejnou zákázku malého rozsahu - Oprava komunikace ul. Lipová, Hostouň u Prahy
 

Výzva k podání nabidky zde ke stažení
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení zde ke stažení
Příloha č. 2 Krycí list nabídky zde ke stažení
Příloha č. 3 Projektová dokumentace

A.1 Situace širších vztahů

A.2. ZOV

A.3. DIO

B.1. Technická zpráva

B.2. Situace bourání

B.3. Situace vozovky

B.4. Vzorový příčný řez

B.5. Detaily konstrukcí

Příloha č. 4 Výkaz výměr zde ke stažení